Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Platformu.. www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

 

ARABULUCU ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

www.arabulucuhesap.com

 

Anasayfa
www.arabulucuhesap.com

 

www.arabulucuhesap.com, Arabuluculara ve görüşmeye katılan taraf ve vekillerine kolaylık sağlamak için, Arabulucu Avukat Halil Doğan tarafından düzenlenmiş ve istifadelerine sunulmuştur.

2018 yılında faaliyete giren www.arabulucuhesap.com, 2019 yılı ve ardından 2020 yılı tarifesinin yayınlanmasıyla birlikte yenilendi.

Dava şartı arabuluculuk görüşme sonuçlarında en az ücretlerinin farklı oluşu ve anlaşmaya bağlı olarak hesaplanan ücretin bundan az olması halinde bu ikazı vermek istememiz sebebiyle 2019 yılında işçi-işveren uyuşmazlıkları ile Ticari uyuşmazlıklar hesap sayfalarını ayırdık

Hesap sayfalarını inceleyecek gönüllü arkadaşlarımın hata varsa hataları, yoksa görüş ve düşüncelerini mail adresime yazmalarını rica eder, sitenin meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim.

Arb. Av. Halil Doğan

 

ARABULUCULUK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile bitmesi sonucunda, anlaşılan tutar üzerinden ARABULUCU ücretini, Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin II. kısmına göre hesaplar. Çıkan tutar en az ücretten az ise -taraf sayısı da göz önüne alarak- en az ücret ikazı yapar ve sonucu ona göre düzeltir.

2-Çıkan ücreti KDV ve Stopaj açısından ayrıştırır ve Serbest Meslek Makbuzu örneği olarak verir.

 

ARABULUCULUKTA AVUKATLIK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile bitmesi sonucunda, görüşmeye katılan vekilin vekalet ücretini, tarafların anlaştığı miktar üzerinden Avukatlık asgari ücret tarifesinin III. kısmına göre hesaplar.

2-Çıkan ücreti KDV ve Stopaj açısından ayrıştırır ve ve yine ödemeyi yapana göre Stopajlı- Stopajsız olarak Serbest Meslek Makbuzu örneği olarak verir.

3-Hem en az ücret 600 Tl.den aşağı olamaz kuralını hem de ücretin anlaşma bedelini geçemez kuralını göz önüne alır.

 

HESPALANAN ÜCRETİN MAKBUZA YANSIMA USULÜ HAKKINDA

Makbuz Kesimi Usulü

 

TARİFELER

2020 Arabuluculuk asgari ücret tarifesi metni

2020 Avukatlık asgari ücret tarifesi metni