Arabuluculuk Ücreti Hesapla

 

ARABULUCU ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

 

www.arabulucuhesap.com

 

Serbest Meslek Ücreti veya Serbest Meslek Makbuzunda yer alan herhangi bir değerden, diğerlerini bulma

 

www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

1-KDV Oranını Seçiniz

% 1  % 8   % 18

2-Stopaj var mı?

Var   Yok

3-Sadece birine tutar giriniz.

 

 

 

 

4-Opsiyonel (Vergisiz Tutar)

   

 

 

Hesaplama Sonucu

MAKBUZ
Brüt 0,00  
KDV (% ) 0,00  
KDV'li Toplam 0,00  
Stopaj (% ) 0,00  
Net 0,00  
     
VERGİYE GÖRE ÖZET
Vergiler 0,00  
Vergilerden geriye kalan 0,00  
Toplam 0,00  
www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

 

DİĞER HESAPLAMA SAYFALARI

 

Herhangi bir tutardan makbuzun tüm tutarlarını bulma

Toplamdan Yüzde (KDV ) Bulma Ve Yazıya Çevirme

Matrahtan KDV (Yüzde) Bulma Ve Yazıya Çevirme

KDV den Matrahı Bulma Ve Yazıya Çevirme

İki Tarih Arasındaki Farkı Bulma

Çok Sayıyı Yazıya Çevirme

Yaş Hesaplama

Bozuk Para - Metal Ve Kağıt Paraların Tutarını Bulma

 

 uzunsag