Arabuluculuk Ücreti Hesapla

 

ARABULUCU ÜCRETİ HESAPLAMA PLATFORMU

 

www.arabulucuhesap.com

 

Anasayfa
www.arabulucuhesap.com
 

 

 

TUTCEL

 

Otomatik Arabulucu Tutanağı Hazırlama Dosyası

-Tamamen Ücretsiz-

--------------------------------

indir, dene, kullan, katkıda bulun.

Versiyon tarihi : 09.12.2023

--------------------------------

TUTCEL Nedir?

 

TUTCEL indir

 

 

www.arabulucuhesap.com, Arabuluculara ve görüşmeye katılan taraf ve vekillerine kolaylık sağlamak için, Arabulucu Avukat Halil Doğan tarafından düzenlenmiş ve istifadelerine sunulmuştur.

2018 yılında faaliyete giren www.arabulucuhesap.com, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 yılları tarifelerinin yayınlanmasıyla birlikte yenilendi.

Dava şartı arabuluculuk görüşme sonuçlarında en az ücretlerinin farklı oluşu ve anlaşmaya bağlı olarak hesaplanan ücretin bundan az olması halinde bu ikazı vermek istememiz sebebiyle 2019 yılında işçi-işveren uyuşmazlıkları ile Ticari uyuşmazlıklar hesap sayfalarını ayırdık. 2020 yılında da Tüketici uyuşmazlıkları sayfasını ekledik.

Hesap sayfalarını inceleyecek gönüllü arkadaşlarımın hata varsa hataları, yoksa görüş ve düşüncelerini mail adresime yazmalarını rica eder, sitenin meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim.

Arb. Av. Halil Doğan

 

ARABULUCULUK ÜCRETİ HESAPLAMA SAYFASI

1-Bu hesaplama sayfası arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile bitmesi sonucunda, anlaşılan tutar üzerinden ARABULUCU ücretini, Arabuluculuk asgari ücret tarifesinin II. kısmına göre hesaplar. Çıkan tutar en az ücretten az ise -taraf sayısı da göz önüne alarak- en az ücret ikazı yapar ve sonucu ona göre düzeltir.

2-Çıkan ücreti KDV ve Stopaj açısından ayrıştırır ve Serbest Meslek Makbuzu örneği olarak verir.

 

 

TARİFELER

2023 Arabuluculuk asgari ücret tarifesi metni

 

 

www.arabulucuhesap.com Programı Hazırlayan: Arabulucu Avukat Halil Doğan halildogan@gmail.com

 

DİĞER HESAPLAMA SAYFALARI

 

Herhangi bir tutardan makbuzun tüm tutarlarını bulma

Toplamdan Yüzde (KDV ) Bulma Ve Yazıya Çevirme

Matrahtan KDV (Yüzde) Bulma Ve Yazıya Çevirme

KDV den Matrahı Bulma Ve Yazıya Çevirme

İki Tarih Arasındaki Farkı Bulma

Çok Sayıyı Yazıya Çevirme

Yaş Hesaplama

Bozuk Para - Metal Ve Kağıt Paraların Tutarını Bulma

 

 uzunsag
Reklam